Politika e privatësisë

Data e hyrjes në fuqi: 23 maj 2018
Dardania ("ne", "ne", ose "tonë") vepron në faqen e internetit http://www.dardaniaweb.de ("Shërbimi").
Kjo faqe ju informon për politikat tona në lidhje me grumbullimin, përdorimin dhe zbulimin e të dhënave personale kur përdorni Shërbimin tonë dhe zgjedhjet që keni lidhur me ato të dhëna. Kjo Privacy Policy për Dardania është mundësuar nga TermsFeed .
Ne i përdorim të dhënat tuaja për të siguruar dhe përmirësuar Shërbimin. Duke përdorur Shërbimin, ju pranoni mbledhjen dhe përdorimin e informacionit në përputhje me këtë politikë. Përveç nëse përcaktohet ndryshe në këtë Politikë të Privatësisë, termat e përdorur në këtë Politikë të Privatësisë kanë të njëjtat kuptime si në Termat dhe Kushtet tona, të arritshme nga http://www.dardaniaweb.de

Mbledhja dhe Përdorimi i Informacionit

Ne mbledhim disa lloje të ndryshme informacioni për qëllime të ndryshme për të siguruar dhe përmirësuar Shërbimin tonë për ju.

Llojet e të dhënave të grumbulluara

Te dhena Personale

Gjatë përdorimit të Shërbimit tonë, mund t'ju kërkojmë që të na jepni informacione të caktuara të identifikueshme personalisht që mund të përdoren për të kontaktuar ose identifikuar ("Të dhënat personale"). Informacioni personalisht i identifikueshëm mund të përfshijë, por nuk kufizohet vetëm në:
 • Adresa e emailit
 • Cookies dhe të dhënat e përdorimit

Të dhënat e përdorimit

Gjithashtu mund të mbledhim informacione se si arrihet dhe përdoret Shërbimi ("Të dhënat e përdorimit"). Këto të Dhënat e Përdorimit mund të përfshijnë informacione të tilla si adresa e Protokollit të Internetit (p.sh. adresa IP) e kompjuterit, tipi i shfletuesit, versioni i shfletuesit, faqet e Shërbimit tonë që vizitoni, koha dhe data e vizitës suaj, koha e kaluar në ato faqe, identifikuesit e pajisjes dhe të dhëna të tjera diagnostikuese.

Të dhënat e ndjekjes dhe të cookies

Ne përdorim cookies dhe teknologji të ngjashme të ndjekjes për të gjurmuar aktivitetin në Shërbimin tonë dhe për të mbajtur informata të caktuara.
Cookies janë skedarë me sasi të vogël të të dhënave të cilat mund të përfshijnë një identifikues unik anonim. Cookies dërgohen në shfletuesin tuaj nga një faqe interneti dhe ruhen në pajisjen tuaj. Teknologjitë e ndjekjes që përdoren gjithashtu janë beacons, tags dhe scripts për të mbledhur dhe ndjekur informacionin dhe për të përmirësuar dhe analizuar Shërbimin tonë.
Ju mund të udhëzoni shfletuesin tuaj për të refuzuar të gjitha cookies ose për të treguar kur një cookie është duke u dërguar. Megjithatë, nëse nuk i pranoni cookies, mund të mos jeni në gjendje të përdorni disa pjesë të Shërbimit tonë.
Shembuj të Cookies që përdorim:
 • Cookies Sesioni. Ne përdorim Cookies Sesioni për të operuar Shërbimin tonë.
 • Cookies preference. Ne përdorim cookie preferencat për të kujtuar preferencat dhe cilësimet e ndryshme.
 • Cookies të Sigurisë. Ne përdorim Cookies të Sigurisë për qëllime sigurie.

Përdorimi i të dhënave

Dardania përdor të dhënat e mbledhura për qëllime të ndryshme:
 • Të sigurojë dhe mirëmbajë Shërbimin
 • Të njoftojmë për ndryshimet në Shërbimin tonë
 • Për t'ju lejuar të merrni pjesë në veçoritë interaktive të Shërbimit tonë kur zgjidhni ta bëni këtë
 • Të ofrojë kujdes dhe mbështetje të konsumatorëve
 • Të sigurojmë analiza ose informacione të vlefshme në mënyrë që të përmirësojmë Shërbimin
 • Të monitorojë përdorimin e Shërbimit
 • Të zbulojë, parandalojë dhe adresojë çështjet teknike

Transferimi i të dhënave

Informacioni juaj, duke përfshirë të dhënat personale, mund të transferohet në - dhe të mirëmbahen në kompjuterë të vendosur jashtë shtetit, krahinës, vendit ose juridiksionit tjetër qeveritar, ku ligjet për mbrojtjen e të dhënave mund të ndryshojnë nga ato të juridiksionit tuaj.
Nëse ndodheni jashtë Shqipërisë dhe zgjidhni të na jepni informacione, ju lutem vini re se ne i transferojmë të dhënat, duke përfshirë të dhënat personale, në Shqipëri dhe përpunojmë atë atje.
Pëlqimi juaj për këtë Privacy Policy pasuar nga paraqitja juaj e një informacioni të tillë përfaqëson marrëveshjen tuaj për atë transferim.
Dardania do të ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar që të dhënat tuaja të trajtohen në mënyrë të sigurt dhe në përputhje me këtë Politikë të Privatësisë dhe nuk do të kalojë të dhënat tuaja personale në një organizatë ose një vend nëse nuk ekzistojnë kontrolle adekuate duke përfshirë sigurinë e të dhëna dhe informacione të tjera personale.

Shpalosja e të dhënave

Kërkesat ligjore

Dardania mund të zbulojë të dhënat tuaja personale në besimin e mirëbesimit se një veprim i tillë është i nevojshëm për:
 • Përmbushja e një detyrimi ligjor
 • Të mbrojë dhe mbrojë të drejtat ose pronën e Dardanisë
 • Për të parandaluar ose hetuar keqbërjet e mundshme në lidhje me Shërbimin
 • Për të mbrojtur sigurinë personale të përdoruesve të Shërbimit ose publikut
 • Të mbrohet nga përgjegjësia ligjore

Siguria e të Dhënave

Siguria e të dhënave tuaja është e rëndësishme për ne, por mos harroni se asnjë metodë e transmetimit në internet, ose metoda e ruajtjes elektronike është 100% e sigurtë. Ndërkohë që përpiqemi të përdorim mjete të pranueshme komerciale për të mbrojtur të dhënat tuaja personale, ne nuk mund ta garantojmë sigurinë absolute të saj.

Ofruesit e Shërbimeve

Ne mund të punësojmë kompani dhe subjekte të palëve të treta për të lehtësuar Shërbimin tonë ("Ofruesit e Shërbimeve"), për të ofruar Shërbimin në emër tonë, për të kryer shërbime të lidhura me shërbime ose për të na ndihmuar në analizimin e mënyrës se si përdoret Shërbimi ynë.
Këta palë të treta kanë qasje në të dhënat tuaja personale vetëm për të kryer këto detyra në emër tonë dhe janë të detyruar të mos e zbulojnë ose ta përdorin atë për ndonjë qëllim tjetër.

Lidhje me faqe të tjera

Shërbimi ynë mund të përmbajë lidhje me faqet e tjera që nuk operohen nga ne. Nëse klikoni në një lidhje të palës së tretë, do të drejtoheni në atë faqe të palës së tretë. Ne ju këshillojmë fuqimisht që të rishikoni Politikën e privatësisë për çdo vend që vizitoni.
Nuk kemi kontroll dhe nuk marrim përgjegjësi për përmbajtjen, politikat e privatësisë ose praktikat e ndonjë skuadre ose shërbimesh të palëve të treta.

Privatësia e Fëmijëve

Shërbimi ynë nuk i adreson askujt nën moshën 18 ("Fëmijët").
Ne nuk mbledhim me vetëdije informacion nga personat nën moshën 18 vjeçare. Nëse jeni prind ose kujdestar dhe jeni në dijeni se Fëmijët tuaj na kanë siguruar të dhënat personale, ju lutemi na kontaktoni. Nëse bëhemi të vetëdijshëm se kemi mbledhur të Dhënat Personale nga fëmijët pa verifikuar pëlqimin e prindërve, ne marrim hapa për të hequr ato informacione nga serverët tanë.

Ndryshimet në këtë politikë të privatësisë

Ne mund të përditësojmë herë pas here Politikën tonë të privatësisë. Ne do t'ju njoftojmë për çdo ndryshim duke postuar Politikën e re të privatësisë në këtë faqe.
Ne do t'ju njoftojmë me anë të postës elektronike dhe / ose një njoftimi të shquar mbi Shërbimin tonë, para se ndryshimi të bëhet efektiv dhe të përditësohet "data efektive" në krye të kësaj Politike të Privatësisë.
Ju këshillojmë që të rishikoni rregullisht këtë Rregullore për çdo ndryshim. Ndryshimet në këtë Politikë të Privatësisë janë efektive kur ato janë postuar në këtë faqe.

Na kontaktoni

Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me këtë Privacy Policy, ju lutemi na kontaktoni:
 • Me email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Termat dhe Kushtet ("Kushtet")

Azhurnimi i fundit: 23 maj 2018
Ju lutemi lexoni me kujdes këto Terma dhe Kushte ("Termat", "Termat dhe Kushtet") përpara se të përdorni faqen e internetit http://www.dardaniaweb.de ("Shërbimi") të operuar nga Dardania ("ne", "ne" "jonë").
Qasja dhe përdorimi i Shërbimit është i kushtëzuar nga pranimi dhe pajtueshmëria me këto Kushte. Këto Terma vlejnë për të gjithë vizitorët, përdoruesit dhe të tjerët që hyjnë ose përdorin Shërbimin.
Duke hyrë ose duke përdorur Shërbimin ju pranoni të jeni të detyruar nga këto Kushte. Nëse nuk pajtoheni me ndonjë pjesë të kushteve, atëherë nuk mund të hyni në Shërbimin. Kjo Marrëveshje e Kushteve dhe Kushteve për Dardania është mundësuar nga TermsFeed .

Lidhje me faqet e tjera të internetit

Shërbimi ynë mund të përmbajë lidhje me faqet ose shërbimet e palëve të treta që nuk janë në pronësi apo të kontrolluar nga Dardania.
Dardania nuk ka kontroll mbi dhe nuk merr përgjegjësi për përmbajtjen, politikat e privatësisë ose praktikat e ndonjë skuadre ose shërbimesh të palëve të treta. Ju gjithashtu pranoni dhe pranoni që Dardania nuk do të jetë përgjegjëse ose përgjegjëse në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë për çdo dëm apo humbje të shkaktuar ose të supozuar të shkaktuar nga ose në lidhje me përdorimin ose mbështetjen në ndonjë përmbajtje, mall ose shërbim të tillë në dispozicion ose nëpërmjet çdo faqe apo shërbim të tillë.
Ne ju këshillojmë fuqishëm të lexoni termat dhe kushtet dhe politikat e privatësisë për çdo faqe ose shërbim të palëve të treta që vizitoni.

Ndërprerja

Ne mund të ndërpresim ose pezullojmë aksesin në Shërbimin tonë menjëherë, pa njoftim paraprak ose përgjegjësi, për çfarëdo arsye, duke përfshirë pa kufizim nëse shkelni Termat.
Të gjitha dispozitat e Termave që sipas natyrës së tyre duhet të mbijetojnë me përfundimin, do të mbijetojnë me përfundimin, duke përfshirë, pa kufizime, dispozitat e pronësisë, mospranimin e garancisë, dëmshpërblimin dhe kufizimet e përgjegjësisë.

Ligji Drejtues

Këto Kushte do të qeverisen dhe interpretohen në përputhje me ligjet e Shqipërisë, pa marrë parasysh dispozitat e saj të konfliktit të ligjit.
Dështimi ynë për të zbatuar ndonjë të drejtë ose dispozitë të këtyre Kushteve nuk do të konsiderohet heqje dorë nga këto të drejta. Nëse ndonjë dispozitë e këtyre Kushteve mbahet e pavlefshme ose e pazbatueshme nga një gjykatë, dispozitat e mbetura të këtyre Kushteve do të mbeten në fuqi. Këto Kushtet përbëjnë të gjithë marrëveshjen midis nesh në lidhje me Shërbimin tonë dhe zëvendësojnë dhe zëvendësojnë çdo marrëveshje paraprake që mund të kemi midis nesh në lidhje me Shërbimin.

Ndryshimet

Ne rezervojmë të drejtën, sipas gjykimit tonë, për të modifikuar ose zëvendësuar këto Kushte në çdo kohë. Nëse një rishikim është material, ne do të përpiqemi të japim njoftimin e së paku 30 ditë përpara se ndonjë term i ri të hyjë në fuqi. Ajo që përbën një ndryshim material do të përcaktohet sipas gjykimit tonë të vetëm.
Duke vazhduar për të hyrë ose për të përdorur Shërbimin tonë pasi këto rishikime të bëhen efektive, ju pranoni të jeni të lidhur me kushtet e rishikuara. Nëse nuk pajtoheni me termat e rinj, ndërpritni përdorimin e Shërbimit.

Na kontaktoni

Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me këto Kushte, ju lutemi na kontaktoni.
JU DUKE PËRDORUR FAQËN TONË JU PAJTOHENI ME TERMAT DHE KUSHTET E PËRDORIMIT
Dardania.com e vitit 1997 me 24 dhjetor